Alagón, Blasco de2

Tots els trobats: 7
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7
Mot Accepció Frase Situació

Alagón, Blasco de2

Tahust. § El dito lugar solia tener por cauallerjas el noble don | Blascho d·Alagon | e el senyor rey vendio la peyta que hauja en·los hombres de
A-Rentas1-003r (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

Val d·Arahues. § La dita val tenia por cauallerjas el noble don | Bascho de Alagon | e el muerto obtuuo las rendas de·la dita val el noble don
A-Rentas1-006v (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

Val de Broto. § Aquesta val tenja por cauallerjas el noble don | Blascho d·Alagon | e apres el senyor rey don Pedro dio las ditas cauallerjas al noble
A-Rentas1-008r (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

Aynsa. § El peage e baylio de Aynsa tenja por cauallerjas el noble | Blascho d·Alagon | e por muert de aquell obtuuo aquellas el noble don Lop Ximenez d·Urrea con priuilegio
A-Rentas1-008v (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

del dito lugar tenja ensemble con·las rendas de Aynsa el noble don | Blascho d·Alagon | por dos cauallerjas e finjdo el dito don Blascho obtuuo aquellas el noble
A-Rentas1-008v (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

Aynsa el noble don Blascho d·Alagon por dos cauallerjas e finjdo el dito don | Blascho | obtuuo aquellas el noble don Lop Ximenez d·Urrea con·el sobre dito priuilegio que a
A-Rentas1-008v (1412) Ampliar

Alagón, Blasco de2

Almudeuar. § La peyta del dito lugar de Almudeuar tenja el noble don | Blascho d·Alagon | por .vj. cauallerjas. E muerto el dito noble obtuuo aquella el noble
A-Rentas1-011r (1412) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7