Alagón, Francés de2

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

Alagón, Francés de2

marmesores espondaleros exsecutores del present mj vltimo testament es a·saber el magnifico | Frances d·Alagon | ermano mjo et a Marja d·Alagon alias Ortiz muxer mja habitantes en la dicha
A-Sast-258:020 (1492) Ampliar

Alagón, Francés de2

fixos en tanto que seran de menor edat a·saber es al dicho | Frances d·Alagon | ermano mjo et a·la dicha Marja Ortiz muxer mja. En·tal manera
A-Sast-258:040 (1492) Ampliar

Alagón, Francés de2

que en·aquel se aura a conocer que sia conocida por el dicho | Frances d·Alagon | et por la dicha mj muxer et si ellos no se concordaran de
A-Sast-258:040 (1492) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3