Alagón, Margarita de

Tots els trobats: 10
Pàgina 1 de 1, es mostren 10 registres d'un total de 10, començant en el registre 1, acabant en el 10
Mot Accepció Frase Situació
Alagón, Margarita de
senyor don Alonso de Aragon por la diujna miseracion arçobispo de Çaragoça et | Margalita de Alagon | conjuges vezinos siquiere haujtadores de·la ciudat de Çaragoça presentes et aceptantes
A-Sast-262:020 Ampliar
Alagón, Margarita de
cadahuno o qualqujere d·ellos por·si a·vosotros sobreditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | conjuges e a·los vuestros et a·los qui vosotros de aqui·adelant
A-Sast-262:030 Ampliar
Alagón, Margarita de
el dito termjno. E primerament es condicion que vosotros sobreditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | conjuges e los qui de aqui adelant las ditas casas et corral contiguos
A-Sast-262:030 Ampliar
Alagón, Margarita de
E con aquesto querremos et expressament consentimos que vosotros sobreditos Johan de Santa Pau e | Margalita de Alagon | conjuges et los quj de aqui adelant las sobreditas casas et corral contiguos
A-Sast-262:040 Ampliar
Alagón, Margarita de
otra manera. Es encara mas condicion que si vosotros sobreditos Johan de Santa Pau e | Margalita de Alagon | conjuges et los vuestros et los qui de aqui adelant las ditas casas
A-Sast-262:040 Ampliar
Alagón, Margarita de
dito monesterjo. Es encara mas condicion que si vosotros ditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | conjuges et los qui de aqui adelant las ditas casas et corral contiguos
A-Sast-262:050 Ampliar
Alagón, Margarita de
bienes et cosa propia del dito monesterjo. E vosotros sobreditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | conjudges et los quj de aqui adelant las sobreditas casas et corral contiguos
A-Sast-262:060 Ampliar
Alagón, Margarita de
pagar et complades todas las condiciones fallidas. Empero vosotros ditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | e los vuestros e los qui de aqui adelant las ditas casas et
A-Sast-262:060 Ampliar
Alagón, Margarita de
et de todo lo sobredito querremos que vosotros sobreditos Johan de Santa Pau et | Margalita de Alagon | conjuges et qujenqujere que vosotros querredes ende siades et sian creydos por
A-Sast-262:070 Ampliar
Alagón, Margarita de
haujdos et por hauer en·todo lugar. E nosotros sobreditos Johan de Santa Pau e | Margalita de Alagon | condjuges haujtadores de·la dita ciudat de Çaragoça quj a·todo lo sobredito
A-Sast-262:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 10 registres d'un total de 10, començant en el registre 1, acabant en el 10