Alagón, Pedro de1

Tots els trobats: 7
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7
Mot Accepció Frase Situació

Alagón, Pedro de1

viuda habitant en·la ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam senyor de Almonjent habitant en·la ciudat de Çaragoça e certificada plenerament
A-Sast-181:001 (1444) Ampliar

Alagón, Pedro de1

viuda habitant en·la ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam senyor de Almunjent habitant en·la ciudat de Çaragoça auer me fecho
A-Sast-182:001 (1444) Ampliar

Alagón, Pedro de1

senyora del lugar de Almunient muller que fue del muyt noble senyor don | Pedro de Alagon | quondam en nombre nuestro proprio et assi como heredera vniuersal que somos de
A-Sast-191:001 (1450) Ampliar

Alagón, Pedro de1

d·ellos por si et por·el todo vendieron al dito noble don | Pedro d·Alagon | marido nuestro pagaderos en cadaun anyo el primero dia del mes de
A-Sast-191:001 (1450) Ampliar

Alagón, Pedro de1

dada et promulgada sentencja de condempnacion jnstant el procurador del dito noble don | Pedro d·Alagon | marido nuestro por el dito don Alfonso Demur regent el officio del justiciado del
A-Sast-191:010 (1450) Ampliar

Alagón, Pedro de1

jaqueses censales assi en precio como en pensiones por·el dito noble don | Pedro d·Alagon | quondam marido nuestro a·nos fueron lexados en·el dito su vltimo testament
A-Sast-191:010 (1450) Ampliar

Alagón, Pedro de1

Attendient et considerant la noble dona Maria de Funes muller qui fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam señor del lugar de Almunyent hauer vendido al honorable Alfonso de·la Torre
A-Sast-220:001 (1464) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7