Alagón, Simón Juan de

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alagón, Simón Juan de
aquellos le dexo por part legitima ereditarja. Item quiero que mj fixo | Simon Johan | aya de eser de eglesia al qual mando le den de mjs bienes
A-Sast-258:030 (1492) Ampliar
Alagón, Simón Juan de
muere sin fixos que los dichos bienes tornen a·los dichos Aldolza Beatriz | Simon Johan | y Bernabeu d·Alagon fixos e fixas los quales se partan por yguales partes.
A-Sast-258:040 (1492) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2