Alamanes, Pero Pérez de los

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alamanes, Pero Pérez de los
Ferrando Alfonso Miguel Bertran Garcia Blasco Garcia Gill de Gauas Johan Valles | Pero Perez de los Alamanes | Sanxo Ximenez de Santper Miguel de Fuertes menor Aznar Lopez de Ores
A-Sast-141:070 (1419) Ampliar
Alamanes, Pero Pérez de los
Garcia Munyoz Sancho Ferrandez Miguel Lopez Johan Valles | Pero Perez de·los Alamanes | Martin de Morjello Miguel de Villiellya Gaston d·Ezquerra Pero Lajn Johan Martinez de Mjana
A-Sast-148:090 (1424) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2