Albion, Ana de

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Ana nombre de muger. anna .ae.

 • nom. prop.
  Noble aragonesa de mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «hermana se te ofresçe / y porque estes de buen son / doña | Ana de Albion | / tu partido fauoresçe / en Granada ay muchos lloros / porque la» [D-CancIxar-342v (1460-80)];
   Ampliar
  Distribució  D: 1;
Formes
Ana de Albion (1);
1a. doc. DICCA-XV 1460-80
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000