alcaidia

Derivado de alcaide, tomado del árabe andalusí alqáyid, 'capitán', derivado de qâd, 'mandar'.

Nebrija (1492): Praesidatus. us. por alcaidia o capitania tal.
Nebrija (ca. 1495): Alcaidia de fortaleza. presidatus .us.

 • 1
  sust. fem.
  Oficio o cargo de alcaide.
  Variants lèxiques
  alcaidiado, alcaidio;
  Exemples
  • «vuestras tercias de·la vuestra vila e su tierra. E de·la | alcaydia | de·las duanas de·las fronteras d·Eragon e de Nauarra a·Alfonso de Suenyega» [A-Cancill-3110:016v];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
alcaydia(1);
Variants formals
alcaydia(1);
1a. doc. DCECH: 1480 (CORDE: 1206)
1a. doc. DICCA-XV 1422
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00703/10.000
Família etimològica

QAD: alcaide, alcaidia, alcaidiado, alcaidio, sotsalcaide;