alcaldia

Derivado de alcalde, tomado del árabe andalusí alqádi, 'juez', derivado del verbo qádà, 'juzgar'.

Nebrija (ca. 1495): Alcaldia desta manera [de justicia]. praetura .ae.

 • 1
  sust. fem.
  Oficio o cargo de alcalde.
  Exemples
  • «vila de Roa e su tierra. E a·Alfonso de Suenyega su fillo al | alcaldia | de·las fronteras d·Eragon e de Nauarra. Porque vos rogamos» [A-Cancill-3110:017r];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
alcaldia(1);
1a. doc. DCECH: 1219
1a. doc. DICCA-XV 1422
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00703/10.000
Família etimològica

QADA: alcalde, alcaldia;