alcaldía

Derivado de alcalde, tomado del árabe andalusí alqádi, 'juez', derivado del verbo qádà, 'juzgar'.

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Alcaldia desta manera [de justicia]. praetura .ae.
  • 1
    sust. fem.
    Oficio o cargo de alcalde.
    Exemples
    • «vila de Roa e su tierra. E a·Alfonso de Suenyega su fillo al | alcaldia | de·las fronteras d·Eragon e de Nauarra. Porque vos rogamos» [A-Cancill-3110:017r (1422)];
      Ampliar
    Distribució  A: 1;
Formes
alcaldia (1);
Variants formals
alcaldia (1);
1a. doc. DCECH: 1219
1a. doc. DICCA-XV 1422
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000
Família etimològica
QADA: alcalde, alcaldía;