Almazán2

 • nom. prop.
  Oficial real de Fernando II a fines del siglo XV.
  Exemples
  • «prouision de·la nomjnacion de·los judges de·las marcas ya mandamos a | Almaçan | que os la embie con el primero. De·lo que toca a» [A-Cancill-3610:318r (1494)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Almaçan (1);
1a. doc. DICCA-XV 1494
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000