Amada, Bernart de • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, escribano, testigo de un contrato a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «cosas Pedro Sanchez de Calatayu corredor del numero de·la dita ciudat e | Bernart de Amada | scriuent habitador de aquella. § Signo de mi Anthon Ximenez del Bosch notario publico» [A-Sast-145:040 (1420)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Bernart de Amada (1);
1a. doc. DICCA-XV 1420
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000