Angias, Gallart de • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, notario público a mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «scriptas fazer. Es a·ssaber a·los honorables Pedro Perales Johan Ximeno | Guallart d·Angias | Francisco d·Aguero Pacual Saluador Jayme Ximeno Miguel de Monçon et Gonçalbo La Cueba» [A-Sast-211:160 (1459)];
   Ampliar
  • «generales a·los honorables don Garcia de Moros Joan de Peralta Bertholomeu de Castaneta Miguel de Caffranch et | Guallart d·Anchias | notarjos habitantes en·la ciudat de Çaragoça» [A-Sast-218:050 (1463)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Guallart d·Anchias (1), Guallart d·Angias (1);
1a. doc. DICCA-XV 1459
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0114/10.000