Angues, Martin de

Nebrija (ca. 1495): Martin nombre de varon. martinus .i.
 • nom. prop.
  Vecino de Huesca, propietario de una viña a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «Item fazia Guillem de·la Dux por vna vinya sitiada al Puy don Sancho la qual tiene | Martin d·Angues | . Que confruenta con vinya de·la confraria de Sant Julian de Sant Spiritu et con» [A-Rentas2-116v];
   Ampliar
  • «et con cequia vezinal. Et faze de present por aquellya el dito | Martin d·Angues | de trehudo perpetuo en cadaun anyo al dito senyor rey dotze dineros» [A-Rentas2-116v];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Martin d·Angues(2);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0141/10.000