Ansó, Pedro de

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Pedro nombre de varon. petrus .i.
 • nom. prop.
  Caballero aragonés, cazador de Juan I de Aragón y beneficiario de rentas en Tauste y Uncastiello a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «villa de Exea la qual arrendacion puya a·muy pocha valor aquella recibe | Pedro d·Anso | caçador de casa del dito senyor rey por asignacion del dito senyor que» [A-Rentas1-003v (1412)];
   Ampliar
  • «de·la Mercueça porqua puyan muy poca quantia la qual recibe el dito | Pero d·Anso | por asignacion del dito senyor rey que a·mano de mj dito bayle» [A-Rentas1-003v (1412)];
   Ampliar
  • «quantia e de·los ditos .lxxx. mil sueldos ha concession e aquellos recibe | Pedro d·Anso | caçador de casa del dito senyor rey. Item el romanjent del dito» [A-Rentas1-004v (1412)];
   Ampliar
  • «E de·los ditos .lxxv. sueldos jaqueses ha concession de aquellos recibe | Pedro d·Anso | del dito senyor rey porque a·manos de mj dito bayle cosa» [A-Rentas1-004v (1412)];
   Ampliar
  Distribució  A: 4;
Formes
Pedro d·Anso (3), Pero d·Anso (1);
1a. doc. DICCA-XV 1412
Freq. abs. 4
Freq. rel. 0,0228/10.000