apregonar

Del latín tardío PRAECONARI, 'ser pregonero'.
Nebrija Ø
 • 1
  verbo trans.
  Dar a conocer <una persona> [algo] a toda la comunidad.
  Relacions sinonímiques
  cridar, publicar;
  Variants lèxiques
  preconizar, pregonar;
  Exemples
  • «muestra la carrera / tenga·se por bien honrrada / e por mas | apregonada | / que si fuesse cantonera / a qualquiera infamays / si teneys competidor» [D-CancHerb-058v];
   Ampliar
  Distribució  D: 1;
Formes
apregonada(1);
1a. doc. DCECH: 1360
1a. doc. DICCA-XV 1445-63
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00703/10.000
Família etimològica
PRAECO: apregonar, preconizacion, preconizar, pregon, pregonador -ora, pregonar, pregonero -a;