Aragón, Leonor de3

Nebrija (Lex1, 1492): Hispania citerior. por aragon & navarra. Tarraconensis regio. por aragon. Tarraconensis regio. por aragon & castilla vieja.

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Leonor nombre de muger. leonóra .ae. Aragon region de españa. tarraconensis.
 • nom. prop.
  Princesa aragonesa reina de Portugal, hija de Fernando I de Aragón y de Leonor de Alburquerque, casada con Duarte I de Portugal († 1445).
  Exemples
  • «rendas de aquella com a fijo e successor de·la illustrissima regina dona | Eleonor | de buena memoria mujer que fue del serenissimo don Adohard rey de Portugal» [A-Cancill-2617:177r (1450)];
   Ampliar
  • «presteys e fagays aquellos juraments e homenatge que a·la dita quondam reyna | Eleonor | madre suya apres la dita concession feziestes e prestastes segund en las ditas» [A-Cancill-2617:177r (1450)];
   Ampliar
  • «la infante doña Maria que reyno despues en Castilla. la infante doña | Lehonor | reyna que fue de Portugal. Fallaron se a fuera d·estos el» [C-CroAra-157v (1499)];
   Ampliar
  • «Alfonso y don Johan reyes de Aragon. y doña Maria y doña | Lehonor | reynas de Castilla y de Portugal. que la vna caso con·el» [C-CroAra-161r (1499)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2; C: 4;
Formes
Eleonor (2), Lehonor (3), Lehonor de Aragon (1);
1a. doc. DICCA-XV 1450
Freq. abs. 6
Freq. rel. 0,0342/10.000