admirativo -a

Derivado de admirar, tomado del latín admirari, derivado de mirari, ‘asombrarse’.
Nebrija Ø
 • 1
  adj.
  Que causa sorpresa o extrañeza.
  Variants lèxiques
  admirable;
  Exemples
  • «e fallada en femineo coraçon. Qual varon se fallara iamas que vna tan | admiratiua | senal de fe fiziesse. Syn dubda ninguno. por la qual bien paresce manifiesto » [D-Satyra-b037v (1468)];
   Ampliar
  Distribució  D: 1;
Formes
admiratiua (1);
Variants formals
admirativo -a (1);
1a. doc. DCECH: 1430-56 (CORDE: 1427-28)
1a. doc. DICCA-XV 1468
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000
Família etimològica
MIRARI: admirable, admiración, admirado -a, admirar, admirativo -a, malmirar, maravilla, maravillado -a, maravillar, maravillosamente, maravilloso -a, mi, milagro, milagrosamente, milagroso -a, mirable, mirador, mirador -ora, miralle, mirante, mirar, remiramiento, remirar;