aja

Resultado aragonés, común con el catalán aixa, del latín ASCIAM, ‘azuela’.
Nebrija Ø
 • 1
  sust. fem.
  Utensilio para desbastar madera, con una hoja curvada, ancha y perpendicular al mango.
  Relacions sinonímiques
  azuela;
  Exemples
  • «de menear la o mezclar la dicha calçina. E despues tu tomaras vna | aixa | o vn cuchillo. e a manera que talla vn troz de fust. tu » [B-Agricultura-018v (1400-60)];
   Ampliar
  • «E sy por aventura alguna piedra de·la calçina fara dapno a·la | aixa | o cuchillo. conosçeras que non es bien maurada njn mezclada. E tornar la » [B-Agricultura-018v (1400-60)];
   Ampliar
  • «maurada njn mezclada. E tornar la has a maurar tanto fasta que·la | aixa | o el cuchillo non falle en·la calçina algunt enpachamjento njn le faga » [B-Agricultura-018v (1400-60)];
   Ampliar
  • «faga enojo. E la vegada reconosçeras sy la pasta que quedara en·la | aixa | o en·el cuchillo sera blanda e riscosa. E sy lo es la » [B-Agricultura-019r (1400-60)];
   Ampliar
  Distribució  B: 4;
Formes
aixa (4);
Variants formals
aixa (4);
1a. doc. DCECH: Ø
1a. doc. DICCA-XV 1400-60
Freq. abs. 4
Freq. rel. 0,0228/10.000
Família etimològica
ASCIA: aja, azada, azadón, azuela;