arma -orum

Nebrija (Lex1, 1492): Arma. orum. por las armas de armar.
 • 1
  sust. lat.
  Armas.
  Exemples
  • «mi muert seyer mias las dos partes de aquellas de qualquiere natura et genere | armorum | sian. Item lexo de·gracia special al·dito Joan d·Ortubia fillo mio» [A-Sast-239:040 (1480)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
armorum (1);
Variants formals
arma -orum (1);
1a. doc. DICCA-XV 1480
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000
Família etimològica
ARMA: arma, arma -orum, armada, armado -a, armadura, armar, armario, armero -a, desarmado -a, desarmar;