Baeza, Gonzalo de

  • nom. prop.
    Funcionario real, secretario del rey Fernando el Católico y tesorero de Isabel I de Castilla a fines del siglo XV.
    Distribució  A: 3;
Formes
Baeça (2), Gonçalo de Baeça (1);
1a. doc. DICCA-XV 1473
Freq. abs. 3
Freq. rel. 0,0171/10.000