Asín, Pero Ruiz de

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Pedro nombre de varon. petrus .i.
 • nom. prop.
  Noble aragonés, vecino de Zaragoza a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «Mil sueldos. Item daron y pagaron a don Joan de Moncayo y a·n | Pero Roiz d·Asin | del censal que les deben el qahal del present anyo mil sueldos. » [A-Aljam-04-01 (1400)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Pero Roiz d·Asin (1);
1a. doc. DICCA-XV 1400
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000