asayo

Tomado del catalán assaig, del latín EXAGIUM, 'comprobación', derivado de AGERE.

Nebrija Ø
 • 1
  sust. masc.
  Propósito con que se realiza algo.
  Relacions sinonímiques
  intento;
  Variants lèxiques
  ensayo;
  Exemples
  • «faziendo les sus requestas e monjciones justas e graciosas apres con cominacion e | assayo | e encara execucion de talar e damnjficar segunt veran seyer expedient a nuestro» [A-Cancill-2381:032v (1413)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
assayo (1);
Variants formals
assayo (1);
1a. doc. DCECH: Ø (CORDE: 1400-25)
1a. doc. DICCA-XV 1413
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000
Família etimològica
AGERE: acción, actio in factum, actitar, activo -a, acto, actor, actual, actualmente, agencia, agente, agitar, aína, ainar, ambigüedad, ambiguo -a, asayar, asayo, auto, calum, coacto -a, coagulación, colero -a, cuaja, cuajada, cuajar1, cuajar2, cuajo, cuallero -a, ensayar, ensayo, exacción, exactor -ora, exigente, exigidero -a, exigir, prodigalidad, pródigo -a, redigir, sinagoga, sinoguero, transacción;