Asensio, Domingo

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Domingo nombre de varon. dominicus .i.
 • nom. prop.
  Vecino de Huesca, bachiller, testigo de un contrato a mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «honorables Johan Garcez de Marziella alcayde del castillo de·la ciudat de Albarrazin et mossen | Domingo Assensio | bachiller en canones habitant en·la ciudat de Huesqua. Et fueron» [A-Sast-224:040 (1467)];
   Ampliar
  • «jntimacion laudacion et aprobacion los sobreditos Johan Garcez de Marziella et mossen | Domingo Assensio | de·part de suso nombrados. § Signo de mi Francisquo Sanchez» [A-Sast-224:110 (1467)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Domingo Assensio (2);
1a. doc. DICCA-XV 1467
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0114/10.000