aut

Nebrija (Lex1, 1492): Aut. coniunctio continuatiua. por mas.
 • 1
  conj. lat.
  O.
  Exemples
  • «la meytat o qualquiere part de aquellos que a·mj por diuiso o jndiuiso | aut | alia perteneçeran scaesceran e peruendran. Et a·fazer en·los ditos» [A-Sast-141:040 (1419)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
aut (1);
Variants formals
aut (1);
1a. doc. DICCA-XV 1419
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000