aut

Nebrija (1492): Aut. coniunctio continuatiua. por mas.

 • 1
  conj. lat.
  O.
  Relacions sinonímiques
  sive, vel;
  Exemples
  • «la meytat o qualquiere part de aquellos que a·mj por diuiso o jndiuiso | aut | alia perteneçeran scaesceran e peruendran. Et a·fazer en·los ditos» [A-Sast-141:040];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
aut(1);
1a. doc. DICCA-XV 1419
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00703/10.000