Azlor, Artal de • nom. prop.
  Noble aragonés de fines del siglo XIV.
  Exemples
  • «de·la honor de aquel tiene la muller de mossen Johan d·Azlor heredera de | Artal d·Azlor | empeñyados por dos mil morauedis d·oro. Arnaldus del Calbo notarius. § Aynssa. » [A-Rentas2-150v (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Artal d·Azlor (1);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000