Azuara, Joan de

Nebrija (Lex1, 1492): Joannes. is. nombre es de varon. barbarum.
Nebrija (Voc1, ca. 1495): Juan nombre de varon. ioannes .is.

 • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, notario público a mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «de aquesto Johan Çesvaylls mercader et Berenguer de Sent Clement habitantes en Çaragoça. § Signo de mi | Johan de Azuara | notario publico de·la ciudat de aragoça. Quj a·las sobreditas» [A-Sast-147:050 (1423)];
   Ampliar
  • «de aquesto Johan Çes Vaylls mercader e Berenguer de Sent Clement habitantes en Çaragoça. § Signo de mj | Johan de Azuara | notario publico de·la ciudat de aragoça. Quj a·las sobreditas» [A-Sast-147:060 (1423)];
   Ampliar
  • «natiujtate domjnj millesimo quadrjngentesimo viçesimo terçio signada e çerrada por·el discreto don | Johan de Azuara | notarjo publico de·la ciudat de Çaragoça. Por lo qual el dito» [A-Sast-148:020 (1424)];
   Ampliar
  • «anno a·natiujtate domjnj millesimo quadrjngentesimo viçesimo tercio e por·el discreto don | Johan de Azuara | notarjo publico de·la ciudat de Çaragoça. La qual carta publica de» [A-Sast-148:020 (1424)];
   Ampliar
  Distribució  A: 4;
Formes
Johan de Azuara (4);
1a. doc. DICCA-XV 1423
Freq. abs. 4
Freq. rel. 0,0228/10.000