Bardaxí, Ana de

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Ana nombre de muger. anna .ae.
 • nom. prop.
  Noble aragonesa de mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «bien los miraua el rey / de los aligares do estaba. § Dona | Ana de Bardayi | / y dona Ana de Pomar / van a prender al cufi / porque juntas» [D-CancIxar-342v (1460-80)];
   Ampliar
  Distribució  D: 1;
Formes
Ana de Bardayi (1);
1a. doc. DICCA-XV 1460-80
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000