Baró, Berenguer

 • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, testigo de un contrato a fines del siglo XV.
  Exemples
  • «senyor mil quatrozientos setanta y dos. Recibida et testificada por el discreto | Berenguer Baro | habitant en·la ciudat de Çaragoça. Et por actoridat real notarjo publico» [A-Sast-255:010 (1491)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Berenguer Baro (1);
1a. doc. DICCA-XV 1491
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000