Barrera, Pedro

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Pedro nombre de varon. petrus .i.

 • nom. prop.
  Clérigo aragonés, monje del convento de dominicos de Huesca a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «de·la seu de·la dita ciudat don fray Lorenz Belluga don fray | Pedro Barrera | don fray Johan Verdeguer don fray Pedro d·Ayerbe don fray Ramon de Rios sublector don fray Pedro» [A-Sast-131:001 (1417)];
   Ampliar
  • «de·la seu de·la ciudat de Huesca don fray Lorenz Belluga don fray | Pedro Barrera | don fray Johan Berdeguer don fray Pedro de Ayerbe don fray Ramon de Rios sublector don fray» [A-Sast-131:040 (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Pedro Barrera (2);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0114/10.000