Belenguer, Guillem

 • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, propietario de un campo a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «con·la tallada del muro de·la dita ciudat e con campo de | Guillem Belenguer | e con carrera publica que yes o puede seyer dos kaffizes poco mas» [A-Sast-136:001 (1418)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Guillem Belenguer (1);
1a. doc. DICCA-XV 1418
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000