Bellpuig, Zenda de • nom. prop.
  Vecina de Huesca, propietaria de una viña a mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «termino de·la dicta ciudat clamado Lanussa que confruenta con vinya de dona | Çenda de Belpug | e con·la cequja nueua e con·plantero de Bertholome de Magallyon notario e de» [A-Sast-179:001 (1443)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Çenda de Belpug (1);
1a. doc. DICCA-XV 1443
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000