Belluga, Lorenz

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Lloreinte nombre de varon. laurentius .ij.

 • nom. prop.
  Clérigo aragonés, monje del convento de dominicos de Huesca a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «fray Johan Exemenez de Maluenda lector de·la seu de·la dita ciudat don fray | Lorenz Belluga | don fray Pedro Barrera don fray Johan Verdeguer don fray Pedro d·Ayerbe don fray Ramon» [A-Sast-131:001 (1417)];
   Ampliar
  • «fray Johan Exemenez de Maluenda lector de·la seu de·la ciudat de Huesca don fray | Lorenz Belluga | don fray Pedro Barrera don fray Johan Berdeguer don fray Pedro de Ayerbe don» [A-Sast-131:040 (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Lorenz Belluga (2);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0114/10.000