Beltrán, Toda

 • nom. prop.
  Vecina de Zaragoza, casada con Jorge de Anzano a fines del siglo XIV.
  Exemples
  • «Maria et Sanchica d·Ançano fillyos de Jorgi d·Ançano vezino de·la dita ciudat et de | Toda Beltran | quondam mullyer del dito Jorgi. El qual corral es sitiado en la» [A-Rentas2-042r (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Toda Beltran (1);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000