Benages, Pere

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Pedro nombre de varon. petrus .i.

 • nom. prop.
  Vecino de Zaragoza, mercader de principios del siglo XV.
  Exemples
  • «a·recebir aquellos por su part los fieles nuestros n·Anthonj Riera e en | Pere Benages | mercaderes de·la ciudat de Çaragoça. Vos deçimos e mandamos expressament e» [A-Cancill-2391:200r (1416)];
   Ampliar
  • «e liurar e donar fagades por su part a·los ditos Anthonj Riera e | Pere Benages | procuradores suyos encontinent e de feyto. E aquesto por res no mudedes» [A-Cancill-2391:200r (1416)];
   Ampliar
  Distribució  A: 2;
Formes
Pere Benages (2);
1a. doc. DICCA-XV 1416
Freq. abs. 2
Freq. rel. 0,0114/10.000