Bosch, Francesc del

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Francisco nombre de varon. franciscus .i.

 • nom. prop.
  Vecino de Lérida a principios del siglo XV.
  Exemples
  • «rendales. Arnaldus del Calbo notarius. § .d. sueldos barchinonenses. § Item recibe | Francesch del Bosch | ciudadano de·la ciudat de Lerida assi como pretendient hauer causa» [A-Rentas2-096v (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Francesch del Bosch (1);
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000