Abat, Eximén

 • nom. prop.
  Vecino de Acín, cómplice de un robo de ganado en las montañas de Jaca, a fines del siglo XV.
  Exemples
  • «Santa Eugenia de Linas de·la vall de Broto Guiralt Avarca senyor que se dize de Serue | Eximen d·Abat | Domingo Lavall del lugar de Acin Pedro d·Arres llamado Peququo e Giralt» [A-Cancill-3537:026v (1495)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Eximen d·Abat (1);
1a. doc. DICCA-XV 1495
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000