Abat, Gil

Nebrija (Voc1, ca. 1495): Gil nombre de varon. aegidius .ij.

 • nom. prop.
  Vecino de Mora, notario público a mediados del siglo XV.
  Exemples
  • «a·natiuitate domini millesimo .cccc. sexagesimo quarto recebida et testifficada por·el discreto | Gil Abat | vezino de·la dita villa de Mora por actoridat real notario publico por» [A-Sast-224:001 (1467)];
   Ampliar
  Distribució  A: 1;
Formes
Gil Abat (1);
1a. doc. DICCA-XV 1467
Freq. abs. 1
Freq. rel. 0,00570/10.000