actual

Tomado del latín actualem, 'activo, práctico', derivado de agere, 'obrar'.

Nebrija Ø
 • 1
  adj.
  Que existe de forma real mediante un acto.
  Exemples
  • «e posseidores vos end constituymos pora siempre jamas. E en verdadera real | actual | e corporal possession vos end metemos e de aquell luego de present vos» [A-Sast-136:010 (1418)];
   Ampliar
  • «vel quasi vos ende femos et constituymos et en verdadera real corporal et | actual | possession o quasi vos ende metemos con et por titol et tenor de» [A-Sast-208:030 (1458)];
   Ampliar
  • «aquellos entro·a·tanto que tengades e hayades presso la·corporal real e | actual | possession de aquellas e aquellos la·qual possession podades prender si·querredes por» [A-Sast-252:040 (1489)];
   Ampliar
  • «a cresçimiento de virtudes e purgamiento de viçios. e assy sera espejo | actual | a·los gloriosos caualleros en armada caualleria mouiendo el coraçon de aquellos en» [D-Hercules-050v (1417)];
   Ampliar
  Distribució  A: 10; D: 1;
Formes
actual (11);
Variants formals
actual (11);
1a. doc. DCECH: 1460 (CORDE: 1325)
1a. doc. DICCA-XV 1417
Freq. abs. 11
Freq. rel. 0,0627/10.000
Família etimològica
AGERE: acción, actio in factum, actitar, activo -a, acto, actor, actual, actualmente, agencia, agente, agitar, aína, ainar, ambigüedad, ambiguo -a, asayar, asayo, auto, calum, coacto -a, coagulación, colero -a, cuaja, cuajada, cuajar1, cuajar2, cuajo, cuallero -a, ensayar, ensayo, exacción, exactor -ora, exigente, exigidero -a, exigir, prodigalidad, pródigo -a, redigir, sinagoga, sinoguero, transacción;