Alagon, Pedro de1

Nebrija (ca. 1495): Pedro nombre de varon. petrus .i.

 • nom. prop.
  Noble aragonés, señor de Almuniente, hijo de Artal de Alagón y de Marquesa de Luna, casado con María de Funes († h. 1440).
  Exemples
  • «viuda habitant en·la ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam senyor de Almonjent habitant en·la ciudat de Çaragoça e certificada plenerament» [A-Sast-181:001];
   Ampliar
  • «viuda habitant en·la ciudat de Çaragoça mullyer que fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam senyor de Almunjent habitant en·la ciudat de Çaragoça auer me fecho» [A-Sast-182:001];
   Ampliar
  • «senyora del lugar de Almunient muller que fue del muyt noble senyor don | Pedro de Alagon | quondam en nombre nuestro proprio et assi como heredera vniuersal que somos de» [A-Sast-191:001];
   Ampliar
  • «Attendient et considerant la noble dona Maria de Funes muller qui fue del noble don | Pedro d·Alagon | quondam señor del lugar de Almunyent hauer vendido al honorable Alfonso de·la Torre» [A-Sast-220:001];
   Ampliar
  Distribució  A: 7;
Formes
Pedro de Alagon(1), Pedro d·Alagon(6);
1a. doc. DICCA-XV 1444
Freq. abs. 7
Freq. rel. 0,0492/10.000