Alcañiz

Tots els trobats: 42
Pàgina 3 de 3, es mostren 2 registres d'un total de 42, començant en el registre 41, acabant en el 42
Mot Accepció Frase Situació
Alcañiz
a·mi possible sera trabaiare por conualescer e ser para la jornada en | Alcanyiz | . De·lo que fare auisare aquella. Quanto a·la prorogacion del sueldo de·
A-Corresp-067r (1473) Ampliar
Alcañiz
quales cartas seran con la presente. Quanto a·lo de los molinos d· | Alcanyz | de·los quales he fecho merced a maestre Badoz mi prothofisico stoy marauellado
A-Corresp-112r (1478) Ampliar
Pàgina 3 de 3, es mostren 2 registres d'un total de 42, començant en el registre 41, acabant en el 42