Alfóndiga

Tots els trobats: 11
Pàgina 1 de 1, es mostren 11 registres d'un total de 11, començant en el registre 1, acabant en el 11
Mot Accepció Frase Situació
Alfóndiga
yes. Hunas casas e corral nuestras e del dito monesterio clamadas l· | Alfondiga | sitiadas en·la parroquja de Sant Gil de·la dita ciudat cerqua la morerja
A-Sast-189:001 (1449) Ampliar
Alfóndiga
Asi como las ditas affrontaciones las ditas casas e corral clamadas l· | Alfondiga | circundan e departen en·derredor asi aquellas et aquellas todas entregament del cielo
A-Sast-189:010 (1449) Ampliar
Alfóndiga
don Johan Aznar e quj por tiempo tenrra e posidra las ditas casas siqujere | Alfondiga | e corral tengades e mantengades aquellas e aquel mjlloradas e non peoradas firmes
A-Sast-189:010 (1449) Ampliar
Alfóndiga
los quj vos querredes ayades tengades posidades e spleytedes las ditas casas siqujere | Alfondiga | e corral por nosotras a·vos de present a·trehudo perpetuo dadas pora
A-Sast-189:020 (1449) Ampliar
Alfóndiga
si vos o quj por tiempo tendra e posidra las ditas casas siqujere | Alfondiga | e corral querredes aquellas e aquel vender o por algun precio aljenar que
A-Sast-189:020 (1449) Ampliar
Alfóndiga
podamos entrar e emparar de·la posesion de·las ditas casas clamadas l· | Alfondiga | e corral asi como de cosa cayda en comjso con todos los adobos
A-Sast-189:040 (1449) Ampliar
Alfóndiga
tener e mantener vos en pascifica posesion de·las ditas casas clamadas l· | Alfondiga | con·el dito corral que a·vos damos a·trehudo perpetuo e no
A-Sast-189:040 (1449) Ampliar
Alfóndiga
priora e monjas prehicaderas de·la dita ciudat las ditas casas clamadas l· | Alfondiga | e corral desuso conffrontadas e designadas a·trehudo perpetuo siqujere a·todos tiempos
A-Sast-189:050 (1449) Ampliar
Alfóndiga
de·la ciudat de Çaragoça de·la casa del senyor rey clamada la | Alffondiga | sitiada en·la ciudat de Çaragoça en·la parroquia de Sant Gil cerqua la
A-Sast-198:001 (1453) Ampliar
Alfóndiga
ciudadano de·la dita ciudat vnas casas e corral contiguos nuestras clamadas l· | Alffondigua | sitiadas en la parroquia de Sant Gil cerqua la moreria de·la dita ciudat
A-Sast-199:001 (1453) Ampliar
Alfóndiga
vos hauemos vendidos en et sobre vnas casas et corral contiguos clamados la | Alfondigua | sitiadas en la parroquja de Sant Gil cerqua la moreria de·la dita ciudat
A-Sast-199:060 (1453) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 11 registres d'un total de 11, començant en el registre 1, acabant en el 11