alón

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació

alón

1
pies el cortador con·el quarto cuchillo ya dicho e qujtar·le los | alonçillos | e lança·llos con·los pies en el baçin do dixe que ponga
B-Cisor-034v (1423) Ampliar

alón

1
baçin do dixe que ponga los huesos e luego cortar·le el vn | alon | e partir lo que se diujda los huesos de·la vna parte con
B-Cisor-034v (1423) Ampliar

alón

1
se cortan manera quando son asadas enteras traydas quiten·les los pies e | alones | e pongan en·el platel de comer por que son pequeñas pieças non
B-Cisor-037v (1423) Ampliar

alón

1
ellos e son sabrosas e jncitatiuas del apetito d·esto se apartan los | alonçillos | sy non a qujen los pide esto se faze con·el cuchillo quarto
B-Cisor-037v (1423) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4