amagar

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
amagar 1
e de·los tus bienes faras munchas graçias. Dize mas. | amaga | la tu limosna en·el si del pobre. e aquel rogara a
B-FlorVirtud-309v Ampliar
amagar 1
la mi cara. mouimiento de çibdat. razonamiento de pueblo. falsia | amagada | . mas sobre todo la boca que miente. ca mata el anima
B-FlorVirtud-318r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2