acá

Tots els trobats: 281
Pàgina 15 de 15, es mostren 1 registres d'un total de 281, començant en el registre 281, acabant en el 281
Mot Accepció Frase Situació
acá
echasse agua encima y por toda la chaula. y a·otra que meneasse | aqua y aculla | la chaula. En tal manera la tribularon a·la pobre picaça.
D-Exemplario-027r (1493) Ampliar
Pàgina 15 de 15, es mostren 1 registres d'un total de 281, començant en el registre 281, acabant en el 281