ajustar

Tots els trobats: 91
Pàgina 2 de 5, es mostren 20 registres d'un total de 91, començant en el registre 21, acabant en el 40
Mot Accepció Frase Situació
ajustar 1
cadauno d·ellos de·la part de suso scriptos e a concello | ajustados | fizioron e prestoron homenadge de manos e de boca al dito e en
A-Sast-148:230 (1424) Ampliar
ajustar 1
Sepan todos que clamada plegada e | ajustada | la aliama e vnjuersidat de moros del lugar de Barbues el qual yes
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
ajustar 1
honorable don Artal d·Alagon senyor del dito lugar de Barbues. Et plegados e | ajustados | en la plaça del dito lugar de Bargues do tales o semblantes negocios
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
ajustar 1
aquella aljamantes e aljama fazientes vnjuersalment e singular. Et clamada plegada e | ajustada | la aljama e vnjuersidat de moros del dito lugar de Torres el qual
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
ajustar 1
por los lugares acostumbrados del dito lugar de Torres. Et plegados e | ajustados | en la plaça del dito lugar de Torres do tales o semblantes negocios
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
ajustar 1
aquella aljamantes e aljama fazientes vniuersalment e singular. E clamado plegado e | ajustado | el concello e vniuersidat de christianos del lugar de Montnegriello del dito noble
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
ajustar 1
por los lugares acostumbrados del dito lugar de Montnegriello. E plegados e | ajustados | a·las puertas de·la yglesia bautismal del dito lugar do tales e
A-Sast-156:010 (1432) Ampliar
ajustar 1
en la linea .lxxxiij. cessant. § Sepan todos. Que clamada plegada e | aiustada | la aljama e vniuersidat de moros del lugar de Barbues el qual yes
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar
ajustar 1
por los lugares acostumbrados del dito lugar de Barbues. E plegados e | ajustados | en la plaça del dito lugar de Barbues do tales e semblantes cosas
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar
ajustar 1
e singular todos concordes e alguno no discrepant. E clamada plegada e | ajustada | la aljama e vniuersjdat de moros del lugar de Torres el qual yes
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar
ajustar 1
por los lugares acostumbrados del dito lugar de Torres. E plegados e | ajustados | en la plaça del dito lugar do tales e semblantes cosas e negocios
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar
ajustar 1
e singular todos concordes e alguno no discrepant. E clamado plegado e | ajustado | el concello e vniuersidat de christianos del lugar de Montnegriello el qual yes
A-Sast-156:220 (1432) Ampliar
ajustar 1
por los lugares acostumbrados del dito lugar de Montnegriello. E plegados e | ajustados | a·la puerta de·la yglesia bautismal del dito lugar do tales e
A-Sast-156:220 (1432) Ampliar
ajustar 1
Sancta Aynes de·la ciudat de Çaragoça a·son de campana et plegadas e | ajustadas | en·el coro del dito monesterio allj e en·do otras vegadas por
A-Sast-189:001 (1449) Ampliar
ajustar 1
do otras vegadas por tales e senblantes actos se han costumbrado plegar et | ajustar | . A saber yes nos dona Anthona Porquet priora Pascuala Serrana Pascuala de Rada Elujra Siscar Johana Capiella
A-Sast-189:001 (1449) Ampliar
ajustar 1
dito capitol de·las ditas priora e monjas del dito monesterio a capitol | ajustadas | capitulantes e capitol fazientes todas a vna voz concordes e alguna de nos
A-Sast-189:001 (1449) Ampliar
ajustar 1
de Pina Sastago Cinquoliuas Montnegriello et Alcuujerre. Et conuocada clamada plegada et | aiustada | la aliama de los moros del dito lugar de Sastago por·los lugares
A-Sast-192:001 (1450) Ampliar
ajustar 1
acostumbrados del dito lugar segunt que desuso dito es. Et plegada e | ajustada | la dita aliama e vnjuersidat en·la plaça siquiere cobertiço dauant de·la
A-Sast-192:001 (1450) Ampliar
ajustar 1
segunt que otras vegadas la dita aljama es acostumbrada plegar tener congregar e | ajustar | por tales e semblantes actos e negocios fazer expedir firmar conffessar e atorgar
A-Sast-192:001 (1450) Ampliar
ajustar 1
alguno de nos no discrepant nj contradizient. Et encara conuocada plegada et | ajustada | la aliama de·los moros del dito lugar de Cinquoliuas publicament por los
A-Sast-192:001 (1450) Ampliar
Pàgina 2 de 5, es mostren 20 registres d'un total de 91, començant en el registre 21, acabant en el 40