alambique

Tots els trobats: 9
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9
Mot Accepció Frase Situació

alambique

1
ojo quitara. Rasis. § Item el agua de·la correhuela fecha por | alanbique | echada en·los ojos aprouecha a muchas dolençias de·los ojos. Ricardus
B-Recet-008v (1471) Ampliar

alambique

1
Item las fojas de·la bretonjca e las rrayzes del finojo destelladas por | alanbique | lauados los ojos con esta agua enxuga las lagrimas. Diascorus. § Item
B-Recet-009r (1471) Ampliar

alambique

1
la yerua que es dicha mueso de galljna fecha agua d·ella por | alanbique | puesta en·los ojos tira las nubes e esclaresçe el ojo. espirençia
B-Recet-009r (1471) Ampliar

alambique

1
Item las rrayzes de la yerua que es dicha alaçor fecha agua por | alanbique | e puesta en·los ojos rrae las nubes e las manzillas. Diascorus
B-Recet-009r (1471) Ampliar

alambique

1
Diascorus e Maçer. § Item si el çummo de·la bretonjca fecho por | alanbique | fuere echado en·los ojos sana de qualquier dolençia. eso mjsmo el
B-Recet-009v (1471) Ampliar

alambique

1
pon·las a escorrir las dichas yervas e faz agua d·ellas por | alanbique | . la primera agua que sale por alanbique vale tanto commo plata.
B-Recet-011r (1471) Ampliar

alambique

1
faz agua d·ellas por alanbique. la primera agua que sale por | alanbique | vale tanto commo plata. la segunda commo oro. la terçera es
B-Recet-011r (1471) Ampliar

alambique

1
en leche de asna. el quarto dia faz agua d·ello por | alanbique | e guarda la dicha agua asi commo balsamo. Todo paño o nube
B-Recet-011r (1471) Ampliar

alambique

1
en buen vino blanco. en·el segundo dia estilla lo por vn | alambique | y lo primero que saldra de·la stilladura sera de estimacion de plata
B-Salud-030r (1494) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9