a nativitate Domini

Tots els trobats: 30
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 30, començant en el registre 1, acabant en el 20
Mot Accepció Frase Situació
a nativitate Domini 1
don Gonçalbo Gonçalbez de Luzio el qual tiro e posidio aquella. E depues en·el añyo | a·natiuitate Domini | .mº.cccº.lxxxº.ijº los hombres del dito lugar qujtaron se del dito
A-Rentas1-002v (1412) Ampliar
a nativitate Domini 1
de·la ordinacion del anjma del senyor rey Jayme .lxxx. sueldos e el anyo | a·natiuitate Dominj | .mº.cccº.lxxxº.vjº con otras quantias que la dita aljama son tenjdos
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a nativitate Domini 1
e fiesta de sant Johan Babtista del mes de junjo del anyo que se contara | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo qujntodecimo primero vinjent e d·allj adelant en
A-Sast-126:001 (1414) Ampliar
a nativitate Domini 1
de sant Johan Bautista del mes de junjo primero vinjent del anyo que se contara | a·natiujtate Dominj | millesimo quadringentesimo vicesimo quarto primero vjnjent e d·alli adelant
A-Sast-146:010 (1423) Ampliar
a nativitate Domini 1
dito dia de sant Johan Bautista del mes de junjo del anyo que se contara | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo vicesimo quarto primero vjnjent e d·allj adelant
A-Sast-146:060 (1423) Ampliar
a nativitate Domini 1
e fiesta de Todos Santos prjmero vinjent del anyo prjmero vinjent que se contara | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadrjngentesimo quadragesimo octauo o hun mes apres del dito
A-Sast-186:001 (1447) Ampliar
a nativitate Domini 1
sancta Marja del mes de março primera vinjent e del anyo que se contara | a·natiuitate Dominj | millesimo quadrjngentessimo quinquagessimo. Et d·allj·auant cadaun
A-Sast-189:010 (1449) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Çaragoça a siet dias del mes de março del anyo que·se contaua | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo quadragesimo primo recebido et signado por·el discreto
A-Sast-191:001 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
a vint et cinquo dias del mes de noujembre del anyo que se contaua | a·natiuitate Domjnj | millesimo quadringentesimo vicesimo primo. Et quanto toca a·las
A-Sast-191:010 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Cinquoliuas a·diez dias del mes de janero del anyo que se contaua | a natiujtate Dominj | millesimo quadringentesimo vicesimo secundo recebida et testifficada por Johan Gençor notario
A-Sast-191:010 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Çaragoça a setze dias del mes de janero del anyo que se contaua | a·natiujtate Dominj | millesimo quadringentesimo trecesimo quarto signada por·el discreto don Anthon de Salauert
A-Sast-191:010 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
el dia primero del mes de agosto del anyo primero vinient que se contara | a natiujtate Dominj | millessimo quadringentesimo quinquagesimo primo. Et de alli adelant en
A-Sast-192:060 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
Alcuujerre el dito vicesimo segundo dia del dito mes de julio del antedito anyo | a·natiujtate Dominj | millesimo quadringentesimo quinquagesimo. Presentes por testimonios a·lo sobredito
A-Sast-192:260 (1450) Ampliar
a nativitate Domini 1
dia e fiesta de sant Johan Bautista primera venjdera et del anyo que se contara | a·natiujtate Domjnj | millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo tercio. E assi d·alli·adelant
A-Sast-196:010 (1452) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Pina a·quatro dias del mes de febrero del anyo que se contaua | a·natiuitate Dominj | millesimo quadringentesimo qujnquagesimo. Et quanto a·lo firmado et
A-Sast-200:001 (1455) Ampliar
a nativitate Domini 1
deziguyteno dia del mes de janero primero venidero et del anyo que se contaua | a·natiuitate Dominj | millesimo quadringentesimo sexagesimo dia adiado. Et assi d·alli
A-Sast-211:040 (1459) Ampliar
a nativitate Domini 1
a vint e seys dias del mes de abril del anyo que se contaua | a natiujtate Dominj | millessimo quadringentesimo quadragesimo quarto recebida e signada por·el discreto
A-Sast-213:001 (1459) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Calatayut a cinquo dias del mes de agosto del anyo que se contaua | a natjuitate Domjnj | millessimo quadringentesimo qujnquagesimo recebido et signado por·el discreto Benedit Ram
A-Sast-213:001 (1459) Ampliar
a nativitate Domini 1
vinteseyseno dia del mes de abril del anyo primero vinjent que se contara | a natiuitate Dominj | millessimo quadrigentesimo sexagesimo e de alli adelant en cadaun
A-Sast-213:010 (1459) Ampliar
a nativitate Domini 1
cens el seyseno dia del mes de nouienbre anyo primero vinjent que se contara | a·natiujtate Dominj | millesimo quatuorcentesimo sexagesimo secundo et de alli adellant en cada
A-Sast-216:001 (1461) Ampliar
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 30, començant en el registre 1, acabant en el 20