aljamar

Tots els trobats: 25
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 25, començant en el registre 1, acabant en el 20
Mot Accepció Frase Situació

aljamar

1
lugar del Frago a·conçello e aljama plegados e ajustados e conçellantes e | aljamantes | e conçello e aljama fazientes e representantes. Et ante la presençia del
A-Sast-148:001 (1424) Ampliar

aljamar

1
los singulares de aquell e aquella e a·cadauno d·ellos concellalment | aljamant | e encara singularment e en·presencia del dito don Pero Sanchez procurador aserto sobredito
A-Sast-148:010 (1424) Ampliar

aljamar

1
e conçello e aljama de jodios del dito lugar del Frago ajustados e | aljamantes | e aljama fazientes e todos los singulares de·la dita aljama cadauno
A-Sast-148:060 (1424) Ampliar

aljamar

1
de Biel e concello e aljama de·la part de suso ajustados e | aljamantes | e aljama fazientes e todos los singulares de·la dita aljama cadauno
A-Sast-148:130 (1424) Ampliar

aljamar

1
dita aljama e vnjuersidat del dito lugar de Barbues e singulares de aquella | aljamantes | e aljama fazientes vnjuersalment e singular. Et clamada plegada e ajustada la
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar

aljamar

1
la aljama e vniuersidat del dito lugar de Torres e singulares de aquella | aljamantes | e aljama fazientes vniuersalment e singular. E clamado plegado e ajustado el
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar

aljamar

1
concordes e alguno de nos no contradizient nj discrepant singularment e vniuersal e | aljamantes | e aljama fazientes por nos e los nuestros herederos e successores presentes absentes
A-Sast-156:020 (1432) Ampliar

aljamar

1
todos concordes e alguno de nos no contradizient nj discrepant singularment e vniuersal | aljamantes | e aljama fazientes por nos e los nuestros herederos e successores presentes e
A-Sast-156:020 (1432) Ampliar

aljamar

1
Barbues. E desi toda la aljama e vniuersidat e singulares de aquel | aljamantes | e aljama fazientes e singulares de aquella aljamantes e aljama fazientes en nombres
A-Sast-156:150 (1432) Ampliar

aljamar

1
vniuersidat e singulares de aquel aljamantes e aljama fazientes e singulares de aquella | aljamantes | e aljama fazientes en nombres nuestros proprios e de cadahuno de nos
A-Sast-156:150 (1432) Ampliar

aljamar

1
Juçe Ceyt moros de·la dita aljama e vniuersidat del dito lugar de Torres | aljamantes | e aljama fazientes vnjuersalment e singular en nombres nuestros proprios e de cada
A-Sast-156:150 (1432) Ampliar

aljamar

1
la aljama e vniuersidat del dito lugar de Barbues e singulares de aquella | aljamantes | e aljama fazientes vniuersalment e singular todos concordes e alguno no discrepant.
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar

aljamar

1
toda la aljama e vniuersidat del lugar de Barbues e singulares de aquella | aljamantes | e aljama fazientes vniuersalment e singular todos concordes e alguno no discrepant.
A-Sast-156:220 (1432) Ampliar

aljamar

1
toda la aliama e vniuersidat de·los moros del dito lugar de Sastago | aliamantes | et aliama fazientes et representantes todos a vna voz concordes e alguno de
A-Sast-192:001 (1450) Ampliar

aljamar

1
Et desi toda la dita aliama et vnjuersidat del dito lugar de Cinquoliuas | aliamantes | e aliama fazientes et·representantes todos a vna voz concordes et alguno de
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar

aljamar

1
moros de·la dita villa de Pina ensemble congregados et ajustados concellantes et | aliamantes | e concello e aliama fazientes et representantes todos a vna voz concordes et
A-Sast-192:020 (1450) Ampliar

aljamar

1
la manera sobredita por expedicion del negocio jnfrascripto segunt dito es concellantes et | aljamantes | concellos et aliamas fazientes et representantes todos concordes et alguno de nos no
A-Sast-192:030 (1450) Ampliar

aljamar

1
de aquellas e de cadauno d·ellos et d·ellas concellantes et | aliamantes | et concellos et aliamas fazientes celebrantes et representantes. A saber es nos
A-Sast-192:030 (1450) Ampliar

aljamar

1
ensemble et de cadauno de nos por si et por el todo | aljamantes | et aljama fizientes et representantes. Et desi toda la dita aljama et
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar

aljamar

1
e desi toda la dita aljama de·la juderia de·la sobredita ciudat | aljamantes | e toda la dita aljama fazientes e representantes todos ensenble concordes et alguno
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Pàgina 1 de 2, es mostren 20 registres d'un total de 25, començant en el registre 1, acabant en el 20