Llista de mots segons el significat

Amb (*)

(separa les paraules o grups amb un '+'
p.e.: 'puerta+murallas de Roma')

(separa les paraules o grups amb un '+'
p.e.: 'puerta+murallas de Roma')
i no

(separa les paraules o grups amb un '+'
p.e.: 'puerta+murallas de Roma')

(separa les paraules o grups amb un '+'
p.e.: 'puerta+murallas de Roma')
* Cal omplir, almenys, un dels dos primers valors.