Presentació

El Diccionari del castellà del segle XV a la Corona d’Aragó (DiCCA-XV), resultat de la tasca filològica del Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL) de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, s’ofereix a la comunitat investigadora amb la intenció de promoure i facilitar posteriors recerques sobre una modalitat lingüística, el castellà emprat a la Corona d’Aragó, i un període, el segle XV, que, com a conseqüència de la convivència amb el català i l'aragonès, d'una banda, i de les innovacions llatinitzants que arribaven del regne de Nàpols, de l'altra, és de trascendental importància per a l’estudi del trànsit del castellà medieval al renaixentista.


El Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL), coordinat per la Dra. Coloma Lleal Galceran, reconegut i finançat com a Grup de Recerca Consolidat per la DGR de la Generalitat de Catalunya (2005SGR01088 y 2009SGR2), ha realitzat aquest diccionari gràcies també als ajuts PB981223, BFF200200898, HUM2005048929 i FFI200803333/FILO del Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación.